پی آر پی (PRP)

تك تك سلول هاي انسان قدرت معجزه اسايي دارند كه در درمان بيماريهاي خود فرد كمك كننده هستند. از جمله درمانهاي اتوگرافت يا تزريق از سلولهاي خود فرد، تزريق PRP است. اين درمان بهترين روش براي ساييدگي زانو در حد متوسط مي باشد. در اين روش فاكتورهاي رشد و سلولهاي پلاكت، يك ژل بسيار محكمي را ايجاد ميكنند كه با تزريق، بدون عوارض جراحي، در زانو تزريق شده و اين ماده روي مفصل قرار ميگيرد. اين ماده از روي هم ساييده شدن مفصل جلوگيري كرده و به علت فاكتورهاي رشدي كه دارد التهاب ناشي از ساييدگي را كاهش ميدهد.
پلاکت های موجود در پی آر پی، بعد از تزریق در مفصل، فاکتورهای رشد خود را در محل تزریق آزاد کرده و‌ این فاکتورهای رشد با مکانیسم های مختلفی باعث ترمیم بافت آسیب دیده میشوند؛ از جمله:

- تحریک افزایش ساخت کلاژن که پروتئین اصلی بافت های پیوندی انسان است.

- تحریک سلول های بنیادی برای تمایز یافتن انها به سلول های تاندونی.

- تحریک افزایش عملکرد ژن های سازنده تاندون ها.

- افزایش خونرسانی به منطقه که باعث محکمتر شدن و‌ همچنین منعطف تر شدن غضروف ها میشود.

                                                  دریافت نوبت PRP