سنجش و ارزیابی

در این واحد با در اختیار داشتن ابزارهای ارزیابی مناسب و بسیار دقیق، فعالیت امواج مغزی، قدرت عضلانی، ناهنجاری های اسکلتی و ستون فقرات، شدت آسیب تعادلی، میزان فشار روی کف پا، آنالیز گیت و سرعت واکنش در ۸ جهت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این واحد امکان ارتقا عملکرد در حوزه های فوق در صورت نیاز میسر می باشد.

- اسکن کف پا ( Foot scan ) و آنالیز گیت (Gait analyze) از ابزارهای سنجش هستند که اطلاعات دقیقی از جمله الگوی فشار کف پا و نحوه توزیع آن، ناهنجاری های آشیل و دفورمیتی های آن در اختیارمان قرار می دهند. با در اختیار داشتن الگوی فشاری کف پا می توان متوجه ناهنجاری های ناشی از تغییر این الگو شد و با ساخت کفی طبی مناسب، از عوارض پیش رو جلوگیری کرد یا ناهنجاری ها را اصلاح نمود.

- زمان پاسخ (Reaction Time)، به کمک ابزار سنجش واکنش در هشت جهت، با توجه به محرک دیداری و یا شنیداری، بر اساس تکالیف تعریف شده از ساده تا پیچیده زمان واکنش مورد سنجش قرار می گیرد. این ابزار در سنجش زمان عکس العمل افراد در آزمون های استعدادیابی، استخدامی ( رانندگی، خلبانی، کارگران کارخانه و ... )، همچنین سنجش میزان افت سرعت واکنش در سالمندان و بیماران خاص ( مانند افراد مبتلا به بیماری MS که بیماری سیستم پردازشی و عصبی_عضلانی را تحت تاثیر قرار داده)
و به دنبال آن طراحی برنامه های جبرانی و تمرین های مناسب به منظور ارتقا و کاهش افت عملکرد کاربرد دارد.

- آنالیز ساختار قامتی (Posture)، با استفاده از دستگاهها و تکنولوژیهای نوین و به روز، جهت پایش تندرستی ( چگونگی استقرار سیستم اسکلتی عضلانی ) و ارزیابی انحرافات اسکلتی بدن از جمله شانه ها، گردن، لوردوز و انحرافات پا و ... بکار میرود.

- ارزیابی و توانبخشی تعادل با Stabilometer، اندازه گیری توانایی حفظ بدن به عنوان یک شاخص زیستی در ارزیابی های مربوط به کهنسالی استفاده می گردد و در صورت نیاز برنامه های جبرانی مناسب جهت کند نمودن سرعت افت تعادل طراحی می شود‌. به علاوه این اندازه گیری ها در سنجش پیشرفت بیماران قطع عضو، بیماران تحت حرکت درمانی، بیمارانی که درجاتی از عملکرد گوش داخلی را از دست داده اند، در افراد مصدوم و معلول، همچنین جهت بررسی اثربخشی دوره ی توانبخشی و نظارت بر بهبودی بیمار در طول برنامه های توانبخشی مانند فیزیوتراپی کاربرد دارند و به عنوان شاخص ارزیابی به کار می روند.

- اندازه گیری قدرت عضلانی، بوسیه دینامومتر ایزومتریک به منظور اندازه گیری حداکثری و ارتقا قدرت عضلانی توسط مربیان ورزشی در آمادگی جسمانی، استعدادیابی و سنجش ورزشکاران رشته های ورزشی مختلف، همچنین توسط فیزیوتراپ ها در فرآیندهای توانبخشی استفاده می شود.