طب سوزنی

طب سوزنی یا آکیوپانکچر از بی خطرترین درمان های درد در نقاط مختلف است. این روش با آزاد کردن اندورفین درد را کاهش داده و با افزایش خونرسانی و آزاد کردن بافت های پیر و فرسوده شده باعث بهبود درد می شود. از این روش در درمان میگرن و سر درد های تنشی، کمر درد و دیسکوپاتی، گردن درد و بی حسی دست ها و پاها، دردهای زانو و ساق پا، دردهای جدار قفسه سینه و دردهای لگنی استفاده می شود‌.
طب سوزنی توسط پزشک متخصص و دوره دیده در این زمینه با در نظر گرفتن آناتومی و مسیرهای عصبی انجام می شود. در این روش سوزن هایی که از مو نازک تر هستند در نقاط خاص وارد شده و با افزایش جریان خون، درمان شروع می شود. در هر جلسه ۲۰-۱۵ دقیقه سوزن ها در نقاط قرار می گیرند. تعداد جلسات ۲۰-۱۵ جلسه بوده که در دراز مدت برای کاهش عود مجدد ادامه می یابد.
در صورت وجود عوامل خطر دیسکوپتی مانند بی اختیاری ادرار و مدفوع، بی حسی و درد پیش رونده اندام تحتانی که منجر به فلج اندام تحتانی شود و یا نبود عدم تعادل در راه رفتن، می توان از این روش قبل از جراحی استفاده کرد .
گاهی در درمان دردهای مزمن چند روش درمانی در کنار هم کمک کننده است. طب سوزنی در این موارد در کنار کاردرمانی، ورزش درمانی و فیزیوتراپی و با حضور چند رشته مختلف انجام شده و حتی حضور متخصص روانشناسی نیز در این درمان چند رشته ای الزامی است.

                                              دریافت نوبت طب سوزنی